O nás

Společnost Clerk Consultant, spol. s r.o. byla založena jako právnická osoba v roce 2006 jediným společníkem Milanem Novotným, který vykonával činnost účetního poradce jako fyzická osoba od roku 1997. V roce 2010 byla založena partnerská společnost MN-TAX Consult, s.r.o. dvěma společníky - Milanem Novotným a Pavlem Mouralem. Stěžejní činností společnosti je výkon daňového poradenství.

Naše poslání

Prostřednictvím kvalitního kolektivu ve spojení s vysokou odborností, flexibilitou a maximální důvěrou zajišťujeme služby podporující úspěšnost našich zákazníků. Daňové a účetní poradenství je komplexní problematika, která se dotýká každé právnické a fyzické osoby.

Krédem naší společnosti je neustálá kontinuita v oblasti odborného vzdělávání, umožňující našim klientům správně reagovat na změny v rámci legislativního prostředí. Prioritním hlediskem je vzájemná spolupráce a důvěra při přípravě klíčových rozhodnutí ještě před jejich realizací.

Naším cílem je předcházet daňovým a finančním sporům a ztrátám a poskytnout klientovi maximální pomoc a ochranu na cestě za realizací jeho obchodních vizí.

Daňové poradenství

partnerská společnost MN-TAX Consult, s.r.o.

Jsme zapsáni v seznamu právnických osob vedeného Komorou daňových poradců ČR oprávněných poskytovat daňové poradenství podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.

Klientům poskytujeme zejména služby v oblasti daní a zastoupení v daňovém řízení před finančním úřadem.

Daňové poradenství poskytujeme ve smyslu ust. § 3 odst. 6 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, za pomoci daňového poradce.

Práva našich klientů vždy hájíme do poslední kapky našeho inkoustu.

Daňový poradce č 0931
Účetní služby poskytuje zkušený tým vedený daňovým poradcem. Pro klienty zajišťujeme komplexní služby v oblastech vedení účetnictví, daňová přiznání a zastupování před finančním úřadem.

Daňová evidence

Daňová evidence

 • vedení peněžního deníku
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku
 • zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH)
 • tisk konečných verzí zpracovaných knih
 • zpracování daňové závěrky
 • poskytování tiskových výstupů daňové evidence a přehledu majetku

Pro vedení daňové evidence využíváme software POHODA, Money S3, Účto Tichý.

Další účetní a administrativní služby

 • zajištění kompatibility již používaných software pro elektronický přenos dat
 • zajištění zpracování výkazů v elektronické podobě a jejich předání určeným institucím a úřadům
 • elektronické výstupy zpracovaných dat pro potřeby archivace, pro potřeby finanční kontroly, apod.
 • zajištění archivace dokladů dle platných zákonů

Finanční účetnictví

Finanční účetnictví

 • zpracování účetní osnovy
 • založení účetnictví při zahájení účtování
 • zaúčtování všech účetních dokladů
 • vedení účetního deníku
 • vedení hlavní knihy
 • vedení pokladní knihy
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • sledování sald jednotlivých účtů
 • vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku
 • zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH), včetně zpracování souhrnného hlášení
 • tisk konečných verzí zpracovaných knih
 • zpracování účetní závěrky-rozvaha, výsledovka, příloha
 • provedení inventarizace zásob (materiálu, zboží, výrobků)
 • provedení inventarizace investičního majetku
 • zpětná rekonstrukce účetnictví
 • poskytování tiskových výstupů účetnictví a účetních knih

Pro vedení účetnictví využíváme software POHODA, Abra FlexiBee, Money S3

Další účetní a administrativní služby

 • zajištění kompatibility již používaných software pro elektronický přenos dat
 • zajištění zpracování výkazů v elektronické podobě a jejich předání do obchodního rejstříku (dle zákonem uložené povinnosti)
 • elektronické výstupy zpracovaných dat pro potřeby archivace, pro potřeby finanční kontroly, apod.
 • zajištění archivace dokladů dle platných zákonů

Mzdová agenda

Personální a mzdová agenda

 • přihlašování nově vzniklé organizace u sociální správy a zdravotních pojišťoven
 • přihlašování nově nastupujících zaměstnanců u sociální správy a zdravotních pojišťoven
 • vedení mzdové složky jednotlivých zaměstnanců
 • měsíční výpočet hrubé mzdy, odvodů na sociální a zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu za závislé činnosti
 • zpracování měsíčních výplatních listin zaměstnanců
 • zpracování měsíčních přehledů vyměřovacích základů pro sociální správu a zdravotní pojišťovny
 • čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele proti pracovním úrazům
 • průběžné vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení zaměstnanců
 • zpracování a vedení mzdových listů
 • vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
 • zpracování vyúčtování daně ze závislé činnosti zaměstnanců
 • odhlašování odcházejících zaměstnanců u sociální správy a zdravotních pojišťoven
 • zpracování zápočtových listů odcházejících zaměstnanců
 • odhlašování zanikající organizace u sociální správy a zdravotních pojišťoven
 • zastupování klienta při kontrolách na sociální správě a zdravotních pojišťovnách
 • zastupování klienta při mzdových kontrolách na finančních úřadech
 • zpracovávání měsíčních hromadných platebních příkazů k platbám mezd a odvodů
 • vedení speciálních bankovních účtů klientů určených výhradně k vyplácení odvodů a mezd
 • vypracování pracovních smluv a dohod
 • vypracování dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru

Pro vedení personální agendy a mezd využíváme software PAMICA.

  Ekonomický systém POHODA

Napište nám:

* povinné položky
 

Kontakty

Clerk Consultant, spol. s r.o.
MN-TAX Consult, s.r.o.

Jiráskovo nám 165/8
796 01 Prostějov

Milan Novotný jednatel Clerk Consultant, spol. s r.o.
jednatel MN-TAX Consult, s.r.o.
tel: 605 569 797 novotny@uctonovotny.cz
Pavel Moural jednatel MN-TAX Consult, s.r.o. tax@uctonovotny.cz
Náš tým:
Jiří Karásek vedoucí kanceláře, účetní karasek@uctonovotny.cz
Lucie Karásková asistentka jednatele, účetní karaskova@uctonovotny.cz
Zuzana Menšíková mzdová účetní mensikova@uctonovotny.cz
Jan Suchý účetní suchy@uctonovotny.cz
Vladimíra Vysoudilová účetní vysoudilova@uctonovotny.cz
Lenka Martinková účetní martinkova@uctonovotny.cz
Petra Ambrosová účetní ambrosova@uctonovotny.cz
Dominik Hrubý účetní hruby@uctonovotny.cz